Verktøy: Hvordan bruke SWOT Analyse

Å analysere styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT) til en bedrift er et veletablert verktøy som er mye brukt av akademikere, konsulenter og rådgivere. Selv om det er et enkelt konsept, sliter bedriftseiere ofte når de prøver å bruke det fordi det er så bredt. Det er vanskelig å bestemme hvor du skal begynne, hvilke spørsmål du skal stille, og hvor du skal fokusere. De åpenbare problemene får oppmerksomhet mens mange andre viktige saker blir oversett. SWOT-analyse er et flott verktøy, men effektiv bruk krever ekstra struktur. 


Styrker og svakheter er knyttet til interne faktorer, mens muligheter og trusler dekker eksterne. De interne faktorene kan deles inn i fem kategorier: ledelse, arbeidsstyrke, salg og markedsføring, drift og økonomi. De eksterne faktorene er også delt inn i fem kategorier: trussel om nye aktører, forhandlingsstyrke fra leverandører, forhandlingsstyrke for kunder, trussel om rivalisering fra konkurrenter og trussel om substitusjon. 


For å nærme seg analysen på en strukturert måte, utarbeide en sjekkliste ved hjelp av kategoriene nevnt ovenfor. Identifiser faktorer innen hver kategori som er viktige for din virksomhet. Under ledelse er for eksempel en stor svakhet for nesten alle småbedrifter å stole for tungt på eieren. Hva ville skje med virksomheten hvis noe skjedde med eieren? I arbeidskraftkategorien kan en faktor være ansattes omsetning og tilgjengeligheten av nyansatte. Trusselen om nye aktører kan inkludere muligheten for at en stor boksforhandler åpner i nærheten av virksomheten din. Forhandlingsstyrken til leverandør- og kundekategorier bør vurdere muligheten for å miste en større leverandør eller kunde. Kom med flere faktorer for hver kategori for å fullføre sjekklisten. Det er viktig at du ikke prøver å rangere eller løse hvert problem når du identifiserer dem. Hvis du gjør det, vil du sette deg fast i hver faktor og aldri fullføre analysen. 


Når sjekklisten er fullført, bør du rangere hver faktor basert på dens betydning for virksomheten din. Bruk en alfabetisk skala fra A til E, der A = veldig viktig, B = viktig, C = litt betydning, D = liten betydning, og E = ikke viktig. Neste rate hver faktor basert på ferdigheter (intern) eller sårbarhet (ekstern). Bruk en numerisk skala fra 1 til 5, der 1 = veldig dyktig eller ikke sårbar, 2 = dyktig eller liten sårbarhet, 3 = gjennomsnittsferdighet eller noe sårbarhet, 4 = dårlig ferdighet eller sårbar, og 5 = mangelfull eller veldig sårbar. 


Faktorene med laveste bokstav og høyeste tall (A5) er de største svakhetene eller truslene. De med laveste bokstav og laveste tall (A1) er de største styrkene eller mulighetene. 


Ved å bruke denne strukturerte tilnærmingen gjør en SWOT-analyse mulig og praktisk for enhver liten bedrift. For å gjøre denne prosessen verdig må du bruke denne informasjonen til å iverksette tiltak. Arbeid med å fikse de verste problemene først, forbered deg på de største risikoene, dra nytte av de beste mulighetene, og bygg dine sekundære styrker.

Hvor nyttig var denne posten?

Gi den så mange stjerner den fortjener

Gjennomsnittlig rating 5 / 5. Antall stemmer 3967

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...