Terms of Service

Alle tjenester er å betrakte som utdanning. Det er viktig å ta hensyn til. Det er viktig å forstå at problemstillingene som gis til utdanning er komplekse, med flere løsninger der noen løsninger kan være forskjellige hvis andre faktorer også er involvert. Forbrukeren er ansvarlig for sine egne handlinger og avgjørelser, og Teambuild vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative konsekvenser som kan oppstå ved bruk av tjenestene som tilbys.

Begrunnelsen for innholdet og problemene de tar opp for å belyse mulige løsninger mot er av kompleks karakter.

Det er opp til oppdragsgiver å velge hvordan det skal brukes, eller om innhold, materiale eller forslag fra fysiske møter, skriftlig, podcast, video eller annet digitalt innhold, kurs eller samtaler eller annen mulig form tas i bruk.

Det er viktig å forstå at problemer og problemstillinger innenfor temaene teambuilding arbeider rundt er komplekse. Og det er ingen løsninger for å annonsere positivt i én retning på problemer, eller løsninger som garantert vil ha noen funksjon. Og oppdragsgiver er også klar over at implementeringer kan ha negativ innvirkning. Ingen av våre tjenester innebærer rådgivning. Det kan sees på som presentasjon av informasjon, strukturert eller ikke-strukturert. Teambuild vil forsøke å gi så nøyaktig informasjon som mulig, men har ikke noe ansvar i forbindelse med dette.

Teambuild, involverte selskaper, tredjeparter, konsulenter, rådgivere, trenere eller noen involverte personer vil ikke holdes ansvarlig for skader, problemer eller situasjoner som kan oppstå fra informasjon gitt, forslag eller coaching om hvordan man skal handle mot ønsket resultat eller problemer/problemer i forbindelse med våre tjenester.

Vilkår og betingelser for Teambuild-tjenester:

I. introduksjon

Tjenestene Teambuild tilbyr tilbyr pedagogiske tjenester i form av konsultasjoner, kurs, workshops, skriftlig, lyd- og videoinformasjon. Tjenester og relatert informasjon kan presenteres strukturert og ikke-strukturert mot problemstillingene som tas opp.


II. Tjenestebeskrivelse

Tjenestene levert av Teambuild er kun ment for utdanningsformål.
Innholdet på plattformen tar for seg komplekse problemer og har som mål å gi mulige løsninger.
Det er opp til oppdragsgiver å velge hvordan det skal brukes, eller om innhold, materiale eller forslag fra fysiske møter, skriftlig, podcast, video eller annet digitalt innhold, kurs eller samtaler eller annen mulig form tas i bruk.


III. Ansvarsfraskrivelse

Klienten forstår at problemene og problemene som Teambuild tar opp er komplekse og at det ikke er én løsning som garantert vil ha noen funksjon.
Oppdragsgiver er også klar over at implementering av eventuelle forslag kan ha negativ innvirkning.
Teambuild gir ikke råd, kun presentasjon av informasjon, strukturert eller ikke-strukturert.
Teambuild vil prøve å gi nøyaktig informasjon, men kan ikke garantere det og vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller problemer som kan oppstå som følge av informasjonen som er gitt.


IV. Ansvar

Teambuild, eventuelle involverte selskaper, tredjeparter, konsulenter, rådgivere, trenere eller andre involverte personer vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, problemer eller situasjoner som kan oppstå fra bruken av tjenestene levert av Teambuild.

Q. Konklusjon

Klienten er ansvarlig for egne handlinger og beslutninger, og Teambuild vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative konsekvenser som kan oppstå ved bruk av tjenestene som tilbys.