Med holdningsendring kan du også øke produktiviteten til bedriften din.

Det er helt riktig! Å forstå tyngden i det å trenene på holdninger vil du kunne øke produktiviteten til bedrift din.


Ved århundreskiftet pleide det å være vanlig at ansatte fikk vite at de kunne komme seg opp og frem i organisasjonen hvis de koblet av hjernen deres ved inngangen. For å komme seg fremover ble ansatte oppfordret til bare å gjøre som arbeidsgiver dikterte og ikke tenke for mye mens de gjorde jobben sin.


Med kompleksitetene i dagens multi- teknologiske arbeidsmiljø, kan ansatte og gründere avansere mye ved å ta en kikk på og legge igjen dårlige holdninger i døra og ta på seg et positivt tankesett.


Vi har gått fra arbeiderrobotikk, til arbeiderneurotikk. Ansatte må nå transformere fra å stole på sin egen IQ til selvtillit på egen EQ (emosjonell intelligens). Den raskeste måten å tilegne seg emosjonell intelligens er så enkelt som å lære å kontrollere ens holdninger.


Hva er en holdning? Holdning er disposisjon, væremåte; det er en måte å gjøre ting på. Det er ånden som ligger til grunn for vår oppførsel. Det er den bærende og rett og slett følelsen vi har med handlingene våre og temperamentet som definerer hvem vi er og hva vi gjør. Mens en god holdning antyder en omsorgsfull, positiv og oppegående tilnærming, blir en dårlig holdning assosiert med uhøflig, frekk og negativ oppførsel. Dårlige holdninger i en organisasjon kan bli en solid kraft å kjempe mot, noe som kan føre kunder og gode ansatte bort fra organisasjonen. Det som ofte skjer når arbeidsgivere fortsetter med å nedbemanne, slå sammen og effektivisere kostnader – ofte fremskaffet av teknologi – blir de ansatte fanget i et emosjonelt press, og litt trening i riktig retning kan utgjøre en stor forskjell for videre drift.


Hvordan endrer vi holdningene til ansatte og frustrerte gründere? Et treningsprogram om holdninger er en perfekt løsning. Riktig opplæringsprogram kan bidra til å fremme et mer positivt arbeidsmiljø for alle ansatte, øke ansattes moral, forbedre ytelsen og produktiviteten til organisasjonen, eller plassere gründere i de situasjonene som er nødvendig for å lykkes.


Å overvinne det første hinderet – å navngi treningsprogrammet. Når du vil endre en persons holdninger ved å tilby trening, burde et kurs nevnes på en måte som skaper begeistring og inspirasjon til å delta. Obligatorisk holdningstrening forårsaker for eksempel automatisk harme og motstand. Noen personer vil si at de ikke har en dårlig holdning, hvorfor prøver de å fikse meg, eller hva gjorde jeg galt for å være med på dette programmet. Om en liker det eller ikke, er det menneskets natur å tenke det verste om denne typen trening. Det sentrer seg rundt noe ganske sentralt i oss som mennesker, så det er kanskje ikke så rart vi har «guarden» oppe når vi presenteres for denne type ting. Det er derfor lite hensiktsmessig å bruke titlene på denne type seminarer som: «Hvordan endre holdningene dine» eller « hvordan endre holdninger i dine ansatte», vi liker alle å tro at holdningene våre er mer eller mindre eksemplariske. Seminartitler som “Hvordan bli motivert hele tiden” eller “Hvordan bli bedre i alt det du gjør” fungerer bra.


Det er nyttig å sette et mål på viktige holdninger du vil endre med treningen. Det er også nyttig å ta stilling til at denne innsatsen ikke bare er opplæring av ansatte, men langsiktig utvikling fordi du ønsker å endre atferd på sikt. Du burde vurdere den nåværende situasjonen i organisasjonen eller virksomheten din som fører til at du ønsker å endre de ansatte eller dine egne holdninger. Still spørsmålene: Hvilken oppførsel oppstår som er symptomatisk for dårlige holdninger? Det kan være at du har observert eller opplevd atferd som korte frister, dårlig kundebehandling eller respektløs behandling av andre, noe som kan føre til at du konkluderer med at holdningstrening vil være til nytte for din organisasjon. En kort undersøkelse (ved hjelp av en noe som er målbart) av ansatte for eksempel før opplæring, da fungerer det godt med spørsmål som angår hvordan de ser på det nåværende miljøet og deres egen atferd. Den samme undersøkelsen kan administreres flere måneder etter at opplæringen har blitt administrert for å se hvilke gevinster som er oppnådd.


Hva er innholdet for effektiv holdningstrening?


Enkeltpersoner vil kunne glede seg over opplæring som er relevant for hele livet, ikke bare på arbeidsplassen. Opplæring skal være interaktiv og deltakende og bruke praktiske eksempler for læring, fokusere på individet og deretter organisasjonen. Treningsmål for deltakerne: Det er ikke sikkert du liker jobben din eller andre rundt deg. Det kan hende du ikke en gang kan endre posisjonen eller situasjonen din. Kanskje føler du på begrenset eller mindre utviklingsmuligheter der du nå befinner deg. Men den ene tingen du kan endre er din egen holdning.


Du kan ikke være i stand til å kontrollere følelsene dine, men du kan kontrollere holdningen din. Holdningsstyring er evnen til å kontrollere hvordan vi utfører følelsene våre.


Noen nyttige elementer i et effektivt holdningstreningsprogram inkluderer:
Egenvurdering og personlig inventar – for å inkludere personlig vurdering av hvor godt en ansatt føler at de samhandler med andre i og utenfor arbeidsmiljøet.


Utvikling av personlig effektivitet – for å inkludere muligheter for deltakere til å visualisere suksess og egne kapasiteter og evner, for å styrke indre ressurser og mental holdning.


Vurdere begrensninger og styrker – for å inkludere å ta et realistisk blikk på begrensninger og styrker og vurdere muligheter for å utnytte personlige styrker. Identifiser de begrensningene som faktisk ikke er forankret, men som påvirker individers evne til fullt ut å bidra, skape eller anvende ferdigheter.


Å forstå dynamikken i positive og negative holdninger – for å inkludere utvikling

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

(no title)

Do you need free tools, guides, information and notification on useful events on how to build your team? Place your ...

Strategic planning and ressources –

Resource Planning: Before the Strategic Plan can be finally agreed and implemented, the leader(s) must ensure that there will be ...

Kommunikasjon gjør endring enklere

Produktivitet lider nesten alltid i tider med store endringer, fordi ansattes stress øker dramatisk på grunn av den universelle frykten ...

Tool: Using SWOT Analysis To Improve Your Business

Analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of a business is a well-established tool that is widely used by ...

Med holdningsendring kan du også øke produktiviteten til bedriften din.

Det er helt riktig! Å forstå tyngden i det å trenene på holdninger vil du kunne øke produktiviteten til bedrift ...

Tanker rundt psykologi som vitenskap til å løse problemene dine

Alle teorier - vitenskapelige eller ikke - starter med et problem. De tar sikte på å løse det ved å ...

Tanker rundt å løse et problem med psykologi som verktøy

Et problem når en bruker psykologi og metoder som innbærer psykologi som verktøy er psykologi som vitenskap. En ting som er ...

Tanker rundt å bruke psykologi som verktøy

Jeg beveger meg mye rundt og snakker med folk som har problemer, noen av problemene kan få drahjelp ved å ...

Categories of human resource technology

Human resources are the people who make up the workforce of an organization, business sector or economy. The total amount ...

How to enjoy the playfulness of thinking

Bringing good ideas to the table is always a good quality to have. We have all had these genius people ...

Shared goals make the world go around

Every Organisation has its goals. As a matter of fact, every group of people, guided by some mutual interest, has ...

Business psychology: How to influence an audience?

We often see celebrities in advertisement, for a very good reason, as role models for in- group cultures they have ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait