Introduksjonskurs for førstegangsledere

Overtakelse av lederskap er for mange selskaper en utfordring. Når nye kloke hoder skal ta over leder rollen går ikke det alltid som planlagt. Dette kurset tar for seg en introduksjon til lederskap for eksperter som går inn i å også ha lederskaps ansvar. Kurset skal gi en pakke med kunnskap det er mulig å bygge videre på etter kurset.