Endringsledelse – konkret metode for å lede endring

Endring er noe de fleste bedrifter ser som en utfordring. Mennesker er naturlig skeptiske til endring, så det er ikke så rart mange initiativer til endring ikke lykkes. I dagens arbeidsliv ser vi endring skje raskere enn noen gang, nye løsninger, teknologi, skills og kompetanse krav er i konstant endring. Det å skape et team og en kultur som tilpasser seg konstant endring er nøkkelen. Dette kurset vil gi metoder og rammeverk for å implementere en kultur for å tilpasse seg konstant endring.