Team og medarbeiderutvikling

Det å utvikle og vedlikeholde et team og medarbeidere kan ofte virke enkelt. En opplever ofte at det oppstår utfordringer. Dette kurset skal gi deltakere kunnskap rundt viktige aspektene ved å bygge og vedlikeholde et team og medarbeiderene i teamet.