Endringsledelse – konkret metode for å lede endring

3,490 kr

Endring er noe de fleste bedrifter ser som en utfordring. Mennesker er naturlig skeptiske til endring, så det er ikke så rart mange initiativer til endring ikke lykkes. I dagens arbeidsliv ser vi endring skje raskere enn noen gang, nye løsninger, teknologi, skills og kompetanse krav er i konstant endring. Det å skape et team og en kultur som tilpasser seg konstant endring er nøkkelen. Dette kurset vil gi metoder og rammeverk for å implementere en kultur for å tilpasse seg konstant endring.

Categories: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait