Business psychologist – Tim Høiseth

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 165

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful…

Follow us on social media!

– Innovasjon og endringsprosesser rettet mot teknologi og nye løsninger
– Internasjonale arbeidsmiljø og forventninger til lederskap
– Samhandling rundt felles mål

Utdannet
– Master bedrifts psykologi
– Master sosiologi
– Jus, pedagogikk, statsvitenskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait