Hvordan Bygge et Vellfungerende Team - Komplett Guide

Det å bygge et vellfungerende team er ikke en selvfølge.Det er ingen selvfølge at noen skal kunne settes sammen som et team og fungere med det formålet teamet skal ha. Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder å få mennesker til å kunne samarbeide mot et felles mål. I denne guiden vil du få en omfattende gjennomgang av hvordan du bygget et team og de ulike elementene som spiller inn for å få et vellfungerende team.

Vi går gjennom det å bygge et team med alt fra individet i teamet, til samhandlingen og personlighetene som spiller inn. Vi er innom ulik kompetanse inkludert “softskills” som kommunikasjon, empati og andre ferdigheter som må til for å kunne skape samarbeid. Vi er selvfølgelig innom lederskap som er sentralt i teamarbeid og emnene rundt dette. Og vi går inn på hva som kan gå galt, og hvordan å fikse det inkludert konflikt.

LYST TIL Å SAMARBEIDE?

Hva er meningen med et team?

 

Hvorfor er det viktig å bygge et solid team?

 

Hvordan bygge et sterkt team?

 

Hvorfor lederskap er viktig i et team?

 

Hvordan bli en bedre leder for teamet?

 
Hvorfor du burde ha fokus på personlig vekst som en leder
 
Hvordan promoterer ledere endring?
 
Er det å ta beslutninger en ferdighet?
 
Hvorfor du burde ha fokus på selvbedrag i lederskapet du utfører
 
Viktigheten av en klar visjon i et lederskap
 
Viktigheten av endringsledelse
 
Hvorfor det er viktig å skape muligheter for andre i en organisasjon
 
Er lederskap en prosess?
 
Lederskap og hierarki – Er noen mer sjef enn andre?
 
Er tittler viktig i en organisasjon?
 
Fokuser på det som er viktig som en leder
 
Viktigheten av å skape målbare målsettinger
 
Ansvarlighet som konsept i lederskap
 
Hvordan lede som et eksempel for andre
 
Hvorfor det er viktig å ha fokus på å utvikle andre som en leder
 
Hvorfor det er viktig å kunne definere forventninger til ansatte
 
Hvorfor det er viktig å etablere mening i arbeidsoppgaver
 
Hvorfor det er viktig å lytte til problematikk som en leder
 
Viktigheten av å etablere transparang informasjonsflyt som en leder
 
Hva gjør du når du ikke klarer å opprettholde det du lover som leder?
 
Hvorfor kommunikasjonsferdigheter er viktig på en arbeidsplass?
 
Forpliktelse vs selv interesse når du skal påvirke noen
 
Er viljestyrke bra som en leder?
 
Hva gjør du når de ansatte skuffer deg?
 
Hvorfor det er viktig å skape en forståelse for prioriteringer
 
Hvorfor er selv- refleksjon viktig som en leder?
 
Noe du burde tenke på når du skaper mulighetsrom for andre
 

Hvordan etablere god kommunikasjon og samarbeid i et team?

 
Hvordan håndtere unnskyldninger?
 
Hvordan håndtere frykt for konfrontasjon?
 
Tanker rundt det å kommunisere følelser med de en samarbeider med
 
Hvorfor det er viktig å håndtere komplimenter på arbeid
 
Sosiale relasjoner på jobb
 

Hvordan on- boarder du team medlemmer?

 
On- boarding fluff
 
Hvorfor er det viktig å forstå ansattes personlige mål når du on- boarder?
nb_NONorsk bokmål